Om något händer

Eftersom vi gemensamt äger och driver fastigheten vi bor i är det också viktigt att vi tar hand om den på ett adekvat sett.

 

Vår vaktmästare Gerry kan kontaktas dagtid på mobil 0707-537482

Vid brådskande ärende utanför vanlig arbetstid, vänd er till vicevärden.

 

Vid båda fallen är det ärendets karaktär som avgör om HSB Brf Tapperheten 7 står för kostnaden eller om kostnaden kopplas till bostadsrättsinnehavaren. Generellt kan man säga att fel som är bostadsrättsinnehavarens ansvar inte åtgärdas av HSB Brf Tapperheten 7. Läs mer i våra trivselregler samt i stadgarna.