Container 14 - 18 november

Dags att rensa i lägenhet och förråd?

En container kommer att finnas på plats för oss i Tapperheten 7, torsdagen 14 november kl 07.00 - måndagen den 18 november kl 07.00.

Detta är en container för blandat avfall där ni ombedes att INTE slänga elektronik och färg.