Container 24-27 januari

Dags att rensa ut julen och annat som legat och samlat damm i lägenheten eller i förråden?

En container kommer att finnas på plats för oss i Tapperheten 7, torsdagen 24 januari kl 07.00 - måndagen 28 januari kl 07.00.

Detta är en container för blandat avfall där ni ombedes att INTE slänga elektronik och färg.